MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı : ODTÜDEN Dükkânı ve Kitaplık Birimi

Adresi : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 1 Çarşı Bölgesi (Eski Bookstore) 06800
Telefon :0312 2107943
Fax :
-
E-mail:[email protected]


1.2- ALICI:

 
   
MADDE 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.odtuden.com.tr İnternet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4'te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.odtuden.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : 

Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 

 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 

Ödeme şekli:
Teslimat adresi: 
ile Toplam 
 
MADDE 4: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
ALICI siparişini, kendisine siparişinin hazır olduğuna dair gelecek e-posta bildiriminin ardından,  ODTÜDEN Dükkânı'ndan ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 1 Çarşı Bölgesi (Eski Bookstore) 06800 ) , 152VL9962G Sipariş Numarası beyanı ile kendisi teslim alabilir ya da ürün, SATICI`nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ALICI'nın siparişte beyan ettiği adrese ve isme teslim edilecektir. Anlaşmalı kargo şirketi ALICI'ya, SMS ile kargo takip numarası gönderecek olup bu hizmetin bedeli de kargo hizmet bedeline dahildir.
MADDE 5: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. ALICI bu masraflar hakkında vereceği siparişi onaylamadan önce bilgi sahibi olacaktır. ALICI, SİPARİŞİ ONAYLARKEN GÖNDERİ ÜCRETİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ONAYLADIĞINI KABUL EDER. ALICI, siparişi onayladıktan sonra SATICI’ya ya da kargo firmasına gönderi için ek bir ücret ödemez. SATICI, Web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar . SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Gönderiler sadece Türkiye içine yapılmaktadır.
 
MADDE 6: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.
6.2. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
6.3. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.
6.4. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir.
6.5. Faturanın aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
6.6. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli, satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması ile gönderilmesi durumunda, SATICI tarafından karşılanır.
6.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.
6.8. ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
MADDE 7: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
7.1. SATICI, sözleşme konusu ürününün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.3. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Ancak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan istisnalar ayrık tutulmaktadır. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara (mini diploma, madalya vb. şahsa özel ürünler) ilişkin sözleşmelerde alıcının cayma hakkı yoktur
7.4. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini iade eder. Ürünü 14 (ondört) gün içinde iade alır. Alıcı ürünü 14 gün içinde satıcının istediği yolla ve firmayla iletmezse cayma hakkı geçerli olmaz.
7.5. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir.
7.6. SATICI ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  Bu sebeplerle alıcı satıcıdan tazminat talebinde bulunamaz.
7.7. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.
7.8.Garanti belgesi ile satılan veya satılmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, varsa garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 8: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.odtuden.com.tr adlı Web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
MADDE 9: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 10: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına vade yapılmayacaktır.
MADDE 11: FAİZ
www.odtuden.com.tr sistemi üzerinden kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılmayacaktır. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur. Banka ile alıcı arasındaki ilişkiden satıcı sorumlu değildir.
MADDE 12: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı yoktur. Ürün taksitli satılmayacaktır.
MADDE 13: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi Banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, Banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca Bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 14: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. 14 gün geçtikten sonra cayma hakkı kullanılamaz.  Cayma hakkının kullanılması için CAYMA FORMUNUN aynı süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta ile gönderilmesi  ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.odtuden.com.tr internet sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. ANCAK ALICI FATURANIN ASLINI GÖNDERMEZSE, ALICI’ya KDV VE VARSA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İADE EDİLMEZ. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, satıcı ile anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi durumunda, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.Cayma hakkının süresi içinde ve doğru şekilde kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 
MADDE 15: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 15. Maddesinde ALICI’nın cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler / durumlar belirtilmiştir. Bunun dışında; kitaplarşifre ile birlikte satılan kitaplar ,direkt şifre veya elektronik kitap erişim kodları satışlarında değişim iade yapılamamaktadır.
MADDE 16: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi Bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve Bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili Banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 17: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 18: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI
ODTÜDEN Dükkânı ve Kitaplık Birimi

ALICI

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR